Головна сторінка Про Проект Партнери Інтернет-ресурси Контакти Карта сайту Зв`язки з громадськістю
English
USAID Проект розвитку ринків капіталу
Регулювання і нагляд за ринками капіталу (інституційний розвиток) / Розкриття інформації

Новини

Бібліотека

Регулювання і нагляд за ринками капіталу
(інституційний розвиток)

Інфраструктура ринків капіталу

Реформування нормативно-правової бази у сфері ринків капіталу

Пенсійна реформа

Розвиток фінансових інструментів
 
Електронна система комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)
http://eds.ssmsc.gov.ua
Pilot Project on Implementation of ESCRIN
Hotline On Pension Reform Issues "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"
з питань
пенсійної реформи
0-800-500-392
Розкриття інформації

Пілотний проект електронної системи розкриття інформації     Електронна система комплексного розкриття інформації
    емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)
     (http://eds.ssmsc.gov.ua)

Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), що впроваджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за підтримки Проекту USAID "Розвиток ринків капіталу" , за підтримки Проекту USAID "Розвиток ринків капіталу", покликана створити в Україні основу для ефективної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю (потенційними інвесторами) у частині підготовки, подання та оприлюднення інформації про діяльність емітентів цінних паперів згідно з вимогами до розкриття інформації, передбаченими Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та у відповідності до міжнародних стандартів, закріплених в принципах Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та в Директивах Європейського Союзу .

Ця система передбачає подання в електронному вигляді через мережу Інтернет у новому, розширеному форматі річних звітів, квартальних звітів за кожен з перших трьох кварталів року і особливої інформації, та одночасне розкриття цієї інформації на веб-сайті ДКЦПФР http://eds.ssmsc.gov.ua для регулятора, широкого загалу інвесторів та інших учасників ринку на безоплатній основі та у режимі реального часу. Таким чином, ЕСКРІН спрощує процес подання звітної інформації для емітентів з одного боку, та надає швидкий та безоплатний доступ до неї для користувачів, - з іншого.


Пілотний проект по впровадженню Електронної системи комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)

Метою реалізації Пілотного проекту було тестування та доопрацювання ЕСКРІН для подальшого нормативного запровадження в Україні системи розкриття інформації для лістингових компаній, що відповідає нормам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", найкращій міжнародній практиці та вимогам інвесторів. ЕСКРІН передбачає подання емітентами звітних документів у новому зручному форматі виключно в електронному вигляді через мережу Інтернет у базу даних ДКЦПФР. Пілотний проект виконувався у декілька етапів, з поступовим розширенням кількості емітентів та видів звітної інформації, яка подається.

Перший етап Пілотного проекту успішно завершився у липні 2007 року. Він передбачав підготовку та оприлюднення річних звітів емітентів згідно з вимогами ЕСКРІН. До першого етапу Пілотного проекту було залучено 12 підприємств: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ", ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ "Київпроект", ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", ВАТ "Словважмаш", ВАТ "Маріупольський термічний завод", ВАТ "Виробничо-торгівельна фірма "Селена", ВАТ "Калуське автотранспортне підприємство", ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця", ВАТ "Калуський завод "Будмаш", ВАТ "Промприлад". Річні звіти за 2006 рік підприємств-учасників Пілотного проекту, підготовлені згідно з вимогами ЕСКРІН, оприлюднено на веб-сайті ДКЦПФР http://eds.ssmsc.gov.ua.

До другого етапу Пілотного проекту, який тривав з січня по грудень 2008 року, залучилися емітенти акцій та облігацій підприємств, включені до лістингу організаторів торгівлі, а також інші емітенти. Підприємства-учасники розкрили у новому, розширеному форматі всі види інформації, передбачені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»: річну, квартальну та особливу інформацію. Структура та обсяг інформації відповідно до вимог ЕСКРІН мали на меті спростити розуміння інвесторами та акціонерами фінансово-господарського стану емітента.

З метою поступової адаптації емітентів до нових стандартів розкриття інформації, центральним апаратом і територіальними управліннями ДКЦПФР в межах Пілотного проекту проводилися навчальні семінари, круглі столи, індивідуальні робочі зустрічі.

Разом із тим, зазначаємо, що під час другого етапу Пілотного проекту підприємства-учасники не звільнялися від обов’язку подавати до ДКЦПФР інформацію, що підлягає оприлюдненню, у порядку, передбаченому чинними нормативними актами ДКЦПФР.

Переваги, які отримало підприємство від участі у Пілотному проекті

1. Очікується, що вдосконалена за результатами Пілотного проекту система буде запроваджена нормативним актом ДКЦПФР як обов’язкова для емітентів акцій та облігацій підприємств, включених до лістингу організаторів торгівлі. Завдяки участі в Пілотному проекті фахівці підприємства вже на даному етапі, ще до запровадження системи як обов’язкової, безкоштовно отримали консультації та навчилися складати звітну інформацію.

Таким чином, на час впровадження Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку системи ЕСКРІН як загальнообов'язкової, підприємства будуть технічно та професійно підготовленими до подання господарської та фінансової інформації згідно з новими вимогами ДКЦПФР.

2.  З 1 січня 2008 року вступив у дію обов’язок розкривати річну інформації відповідно до нових вимог, передбачених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року № 1591. Зокрема, емітенти зобов’язані розкрити в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР річну інформацію відповідно до нових вимог у строк не пізніше 30 квітня 2008 року. Підготувавши річну інформацію в межах Пілотного проекту, фахівці підприємства мали змогу також правильно, вчасно і без труднощів підготувати таку інформацію згідно з новими вимогами ДКЦПФР та розкрити її в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР .

3. У системі ЕСКРІН вся звітна інформація подається емітентами виключно в електронному вигляді. Після запровадження системи як обов’язкової очікується, що засвідчення даних в електронному документі буде відбуватися за допомогою електронного цифрового підпису. Завдяки участі в Пілотному проекті фахівці підприємства мали змогу ще до запровадження електронного документообігу з ДКЦПФР як обов’язкового, безкоштовно навчитися користуватися і застосовувати електронний цифровий підпис.

4. Форми звітної інформації, що заповнювалися впродовж Пілотного проекту, розроблялися з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. Завдяки участі у Пілотному проекті фахівці підприємства отримали навички підготовки річної інформації, квартальної та особливої інформації відповідно до міжнародних стандартів. Це полегшило підприємству процес складання подібних документів, дозволило знизити витрати на їх підготовку у майбутньому, зокрема і при виході на міжнародні ринки цінних паперів з IPO.

При потребі підготовлені документи можуть бути використані в рейтинговій процедурі і слугувати одним із джерел інформації, на основі аналізу якої емітенту присвоюється кредитний рейтинг. Також інформаційна прозорість підприємства сприятиме формуванню ліквідного ринку акцій підприємства, підвищенню його ринкової капіталізації і є важливим фактором визначення справедливої вартості компанії.
Сайт створений та підтримується Проектом USAID "Розвиток ринків капіталу"