Головна сторінка Про Проект Партнери Інтернет-ресурси Контакти Карта сайту Зв`язки з громадськістю
English
USAID Проект розвитку ринків капіталу
Регулювання і нагляд за ринками капіталу (інституційний розвиток) / Огляд

Новини

Бібліотека

Регулювання і нагляд за ринками капіталу
(інституційний розвиток)

Інфраструктура ринків капіталу

Реформування нормативно-правової бази у сфері ринків капіталу

Пенсійна реформа

Розвиток фінансових інструментів
 
Електронна система комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)
http://eds.ssmsc.gov.ua
Pilot Project on Implementation of ESCRIN
Hotline On Pension Reform Issues "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"
з питань
пенсійної реформи
0-800-500-392
Огляд

Розвиток ринків капіталу та сектору небанківських фінансових установ у значній мірі залежить від створення якісної системи регулювання та нагляду, в якій регуляторні органи були б незалежними від виконавчої влади та мали достатньо можливостей для забезпечення дотримання нормативних актів.

Зміцнення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
ДКЦПФР як колективному органу центральної виконавчої влади не вистачає політичної незалежності та незалежності у здійсненні своєї діяльності. У плані фінансування вона залежить від державного бюджету і у значній мірі не доотримує коштів. Комісії не вистачає кваліфікованих спеціалістів, а інформаційні системи, з якими вона працює є тільки частково автоматизованими. Добросовісно виконуючи свої обов’язки, члени Комісії та спеціалісти не мають достатнього правового захисту. Нагляд, що здійснює ДКЦПФР, обмежується переглядом регулярної звітності, що надається учасниками ринку, і перед ДКЦПФР стоїть складне завдання забезпечення ефективного моніторингу та контролю за великою кількістю осіб, що підлягають регулюванню.

Зміцнення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФП)
ДКРРФП як колективному органу центральної виконавчої влади не вистачає політичної незалежності та незалежності у здійсненні своєї діяльності. Вона фінансується з Державного бюджету, не має фінансової незалежності і у значній мірі має недостатнє фінансування. Після прийняття змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" небанківським фінансовим установам потрібно буде пройти перереєстрацію та отримати нові ліцензії, що створить значне навантаження на ДКРРФП. Після запланованого введення другого рівня пенсійної системи можна також очікувати появи значної кількості нових недержавних пенсійних фондів.

Для вирішення цих питань Проект розвитку ринків капіталу надає допомогу уряду України з метою здійснення комплексного реформування ДКЦПФР та ДКРРФП, приділяючи особливу увагу заходам, направленим на:

  • Посилення достатньої політичної (правової та інституціональної) та фінансової незалежності регуляторів.
  • Покращення існуючої технологічної підтримки регуляторів з метою забезпечення вчасного збирання та аналізу даних (включаючи обов’язкові регуляторні звіти), таким чином підвищуючи якість та своєчасність регуляторного аналізу та коригуючих заходів.
  • Створення і запровадження в ДКЦПФР електронної системи розкриття інформації емітентами цінних паперів у форматі, що відповідає вимогам законодавства України, стандартам ЄС та міжнародним стандартам з метою надання інвесторам безкоштовного доступу до інформації про емітентів у режимі реального часу.
  • Надання допомоги у розробці ДКРРФП електронної системи збирання та розкриття бізнес та фінансової інформації про недержавні пенсійні фонди відповідно до міжнародних стандартів, забезпечуючи безкоштовність надання такої інформації громадськості у режимі реального часу.
  • Підвищення спроможності регуляторів здійснювати діяльність з правозастосування з метою покращення прозорості, стану корпоративного управління та рівню розкриття бізнес та фінансової інформації, а також створення рівних умов на ринку.
  • Розвиток регуляторної та методологічної бази для запровадження нагляду за регульованими особами на основі оцінки ризиків у середньостроковій перспективі; та
  • Розвиток аналітичних можливостей, необхідних для здійснення нагляду на основі оцінки ризиків, у середньостроковій перспективі.

    Паралельно Проект розвитку ринків капіталу надає допомогу ДКЦПФР та ДКРРФП у розробці багаторічної твінінгової програми з залученням регулятора фінансового сектора однієї з Європейських країн за багатосторонньої та двосторонньої підтримки. У першу чергу ця програма буде приділяти увагу зміцненню процедур та практики регулювання у сфері ліцензування, нагляду на основі оцінки ризиків та контролю за дотриманням законодавства відповідно до міжнародних стандартів, контролю за дотриманням принципів корпоративного управління та практики акціонерними товариствами, а також підтримці подальшого розвитку нормативно-правової бази ринків капіталу та небанківських фінансових установ відповідно до міжнародних стандартів шляхом надання інформації, технічних консультацій, проведення внутрішніх та міжнародних навчальних програм та IT підтримки.
Сайт створений та підтримується Проектом USAID "Розвиток ринків капіталу"