what does a 12 weeks fetus look like . меценат алтушкин

Головна сторінка Про Проект Партнери Інтернет-ресурси Контакти Карта сайту Зв`язки з громадськістю
English
USAID Проект розвитку ринків капіталу
Інфраструктура ринків капіталу / Огляд

Новини

Бібліотека

Регулювання і нагляд за ринками капіталу
(інституційний розвиток)

Інфраструктура ринків капіталу

Реформування нормативно-правової бази у сфері ринків капіталу

Пенсійна реформа

Розвиток фінансових інструментів
 
Електронна система комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)
http://eds.ssmsc.gov.ua
Pilot Project on Implementation of ESCRIN
Hotline On Pension Reform Issues "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"
з питань
пенсійної реформи
0-800-500-392
Огляд

Фондові біржі та інформаційні системи звітування про виконані угоди
Надзвичайно високий ступінь фрагментації є основною перешкодою майбутнього розвитку ринку цінних паперів в Україні. Для вирішення цього питання найпершим пріоритетом повинно стати забезпечення здійснення оцінки бірж регулятором, a саме оцінювання їх з огляду на їхню діяльність, правила, системи торгівлі та розкриття інформації.

По-друге, розкриття інформації про виконані угоди на позабіржовому ринку повинно запроваджуватись шляхом прийняття низки нормативних актів про зобов’язання торгівців звітувати про виконані угоди та шляхом запровадження системи поширення такої інформації (про дату, ціну та обсяг трансакції). У короткостроковій перспективі щоденне звітування та поширення інформації будуть головними досягненнями у цьому напрямку.

Центральний депозитарій цінних паперів (CSD) та розрахунково-клірінгові системи
Для державних облігацій при Національному банку України існує Центральний депозитарій цінних паперів, який працює з повністю дематеріалізованими інструментами та виконує розрахунки за системою "поставки проти платежу" (DVP). З розвитком інших сегментів ринку облігацій, з’явиться потреба в єдиній системі CSD, яка сприятиме проведенню розрахунків на основі взаємозаліку за арбітражними угодами за різними видами облігацій.

Наступною проблемою є дуже слабкий зв’язок депозитарію МФС з реєстраторами. Для вирішення цього питання можливо було б запровадити добре функціонуючу систему електронного зв’язку. Враховуючи те, що в МФС зареєстровано приблизно 1000 випусків, бажано було б видати МФС також ліцензію реєстратора, а, можливо, і ліцензію обов’язкового реєстратора усіх компаній, що знаходяться в лістингу.

Що стосується міжнародних зв’язків, депозитарій МФС має контакти з EuroClear (здебільшого що стосується єврооблігацій) та з Національним депозитарієм Польщі (KDPW), але формальних договорів про співпрацю ще не було підписано.

Реєстратори та зберігачі
Той рівень фрагментації, що існує на сьогодні серед реєстраторів, не може гарантувати незалежного та належного рівня управління серед акціонерів. Існує потреба в реструктуризації галузі таким чином, щоб реєстратори змогли досягнути того мінімального розміру, який би дозволив їм бути економічно незалежними від окремих клієнтів та дав би змогу дозволити собі більш ефективну операційну діяльність та системи.

Враховуючи вищезгадане, Проект розвитку ринків капіталу постійно надає допомогу фондовій біржі ПФТС, депозитарію МФС, Професійній асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) та регулятору (ДКЦПФР) стосовно заходів, які необхідно вжити для виправлення основних недоліків в інфраструктурі ринку:

  • Удосконалення функціональної спроможності фондової біржі ПФТС та інших існуючих бірж що стосується їхньої діяльності, правил, систем торгівлі та розкриття інформації; стимулювання добровільного об’єднання існуючих бірж;
  • Покращення розкриття інформації про виконані угоди на позабіржовому ринку шляхом прийняття низки нормативних актів про зобов’язання торгівців звітувати про виконані угоди та шляхом запровадження системи розповсюдження такої інформації, бажано надавати таку звітність через біржі, а згодом доповнити таку практику і правилами укладання угод за найкращою для клієнта ціною;
  • Розробка нормативних актів з метою зміцнення саморегулівних організацій (СРО), що існують на ринку, щоб сприяти консолідації торгівців цінними паперами та реєстраторів (посилення професійних стандартів, незалежності, вимог до мінімального капіталу та існуючих систем, і т.п.)
  • Консолідація систем CSD шляхом удосконалення нормативних актів ДКЦПФР та посилення операційної діяльності депозитарію МФС, а саме розробки механізму гарантування розрахунків за угодами з використанням принципу DVP, перегляд вимог до капіталу таким чином, щоб вони відповідали більшому рівню ризику, що існує при здійсненні розрахунків за системою FOP, ніж при здійсненні розрахунків за механізмом DVP, видача МФС ліцензії реєстратора, внесення змін та доповнень в законодавство, які б сприяли встановленню МФС міжнародних зв’язків
  • Заборона інсайдерської торгівлі (з розробкою чіткого визначення терміну "інсайдерська торгівля"), а також покращення моніторингу регулятором торгівельної діяльності та виявлення порушень з метою захисту активів клієнтів або обмеження потенційної дестабілізації ринку.
Сайт створений та підтримується Проектом USAID "Розвиток ринків капіталу"